Rekonštrukcia materskej školy - prebiehajúce zmeny od apríla 2019